top of page
Gypsum Plaster and Additives
Cypsum Plaster Video

TALES It is a powder additive developed for the production of gypsum plaster and gypsum board.

The TALES powder is composed of enzyme-based plant resin and polymers.

 

APPLICATION AREAS OF TALES POWDER

1-) Aggregate filled, Gypsum plaster production.

2-) Light gypsum plaster production.

3-) Production of gypsum plaster with perlite.

4-) Production of gypsum-based products for decorative purposes.

5-) Gypsum board production

 

To be used in the dry mixture in plaster based plasters:

* Used in dry

mix packaged plaster products.

* Provides homogeneous distribution of mortar mixture water in dry mixed gypsum-based products and forms a good mixture.

* It expands the surface area by creating micro air bubbles in the mortar.

* Gypsum plaster makes processing easier by lightening.

* Extends plaster processing time. 60 min - 120 min

* Increases the adhesion of the plaster to the surface.

* Prevents decomposition

The use of calcium sulfate in plaster:

TALES powder is used in 0.3% - 0.6% in drywall

EXPOSURE AND PERSONAL PROTECTION

Engineering measures: Use adequate ventilation to keep airborne concentrations low.

Personal Protection Equipment: Goggles, Masks

 

STABILITY AND REACTIVITY

 Stability: Stable under normal conditions.

Conditions to Avoid: Moisture and water

Substances to be avoided: Liquid substances

Polymerization: No polymerization hazard.

 

OTHER INFORMATIONS

 The information on the product in this Safety Data Sheet has been compiled from the knowledge of the individual components.

Sample:

Amount of use in Machine Gypsum Plaster

Gypsum: 700 kg

Sand: 300 kg

Tales Powder: 3 kg

 

STORAGE

Storage: It is stored between +5 and +40 oC in normal cool, dry and approved packages and storage conditions.

Stack up to 8 bags on pallet indoors.

Packing material: PVC, PTFE

TALES

Content: Organic Resin-Based

Visible: Powder

Color: White

Density: 0,90 kg/Lt

Proportion  of use in plaster: %0,3 - %0,6

Description: The TALES powder is composed of enzyme-based plant resin and polymers

Calcium sulfate gypsum: use at a rate of 0.6%

Drying time: 60 min - 120 min

Shelf life: 2 Year

Storage:  Store in closed and dry place

package:  20 kg Bag

TALES  Alçı sıva ve alçı plaka üretimi için geliştirilmiş toz katkı maddesidir, Bu madde Hızlı kuruyan alçının kuruma süresini uzatır, yapışma kabiliyetini artırır ve işlenmesini kolaylaştırır.

TALES toz maddesi enzim bazlı bitki reçinesi ve polimerlerinden oluşturulmuştur.

 

TALES TOZ MADDENİN KULLANIM ALANLARI

1-) Agrega dolgulu, Alçı sıva üretimi.
2-) Hafif alçı sıva üretimi.

3-) Perlitli alçı sıva üretimi.
4-) Dekoratif amaçlı Alçı esaslı ürünlerin üretimi.

5-) Alçı Plaka üretimi

Alçı esaslı sıvalarda kuru karışımda kullanılması:

*Kuru karışımlı paketlenmiş alçılı ürünlerde kullanılır.

*Kuru karışımlı alçı esaslı ürünlerde harcın karışım suyunu homojen dağılım sağlayarak iyi bir karışım oluşturur.

* Harç içerisinde mikro hava kabarcıkları oluşturarak yüzey alanını genişletir.  

* Alçı sıva'yı Hafifleterek işlenmesini kolaylaştırır.

* Alçı işleme süresini uzatır. 60 dk - 120 dk

* Sıvanın yüzeye tutunma gücünü artırır.

* Ayrışmayı önler

Kartopiyer alçısında kullanımı:

TALES toz maddesi kartonpiyer alçısında %0,3 -%0,6 oranında kullanılır.

MARUZ KALMA VE KİŞİSEL KORUNMA

Mühendislik önlemleri: Havadaki konsantrasyonları düşük tutmak için yeterli havalandırma kullanınız.

Kişisel Korunma Donanımları: Gözlük kullanın, Maske kullanın

 

KARARLILIK VE REAKTİVİTE

 İstikrar: Normal koşullarda kararlıdır.

Kaçınılması gereken durumlar: Nem ve su

Önlenmesi gereken şartlar: Nem ve su

Temas etmemesi gereken maddeler: Sıvı maddeler

Polimerizasyon : Polimerizasyon tehlikesi yoktur.

 

DİĞER BİLGİLER

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.

Örnek:

Makineli Alçı Sıvada kullanım miktarı

Alçı: 700 kg                          

Kum : 300 kg

Tales Toz madde: 3 kg işleme süresi 60 dk - 120 dk

 

   DEPOLAMA

Depolama: Normal serin, kuru, ve onaylı ambalajlarda ve depo koşullarında

depolanır. +5 ile +40 oC arasında.

Kapalı alanda Palet üzerinde üst üste en fazla 8 torba olarak .

Ambalaj malzemesi: PVC, PTFE

   TALES TOZ MADDENİN ÖZELİKLERİ

İçerik: Organik Reçine Esaslı                                                            

Görünüm: İnce toz

Renk : Beyaz

Yoğunluk : 0,90 kg/Lt

Kullanım Oranı ( Çimento miktarı ) : %0,3 - %0,6

Tanımı:  TALES toz maddesi enzim bazlı, bitki reçinelerinden oluşturulmuştur

Kartonpiyer alçısında kullanım:  %0,6 oranda kullanımı

Kuruma süresi:  120 dk- 150 dk

Raf ömrü: 2 Yıl

Saklama:  Nem almayacak şekilde saklayın

Paket: 20 kg Torba

bottom of page